Nieuws

Zo als iedereen wel gezien heeft hebben we sinds augustus een prachtige gerenoveerde oefenkooi. Zie ook het nieuwsbericht Oefenkooi opgeknapt. Een prachtige oefenkooi om lekker een tennisballetje in te slaan.

Maar het is een tenniskooi en geen VOETBALKOOI!

Regelmatig zien we hier jongens in voetballen soms in het bijzijn van een ouder. Hier is de kooi niet geschikt voor. Het net is niet bestand tegen het gewicht van een voetbal. Als het zo doorgaat ligt het net binnen de kortste keren aan flarden. Daarom hierbij een oproep aan kinderen en ouders:

Laten we de kooi gebruiken waar hij voor gemaakt is, een tenniskooi en niks anders.

Groeten,

Materiaalcommissie

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Beste leden,

Aankomende zondag gaat de (jeugd)competitie van start en is er open middag voor de jeugd. De banen zijn bezet van 9.30 – 14.00 uur.

Groet

Jeugcommissie Beem-Star

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Op dinsdagavond 6 maart j.l. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van tennisvereniging LTC Beem-Star te Middenbeemster gehouden.

Tijdens de vergadering is Hans Roet, al meer dan 10 jaar de ‘groundsman’ van de vereniging, benoemd tot Erelid. Het voorstel van het bestuur hiervoor werd door de aanwezige leden met luid applaus aangenomen!

Daarnaast is op deze avond een vernieuwd Dagelijks Bestuur aangetreden.
Liesbeth Molenaar is als nieuwe voorzitter gekozen, terwijl Ivo Bakker het penningmeesterschap op zich neemt. Zij volgen daarmee Tileman van de Heuvel (na 6 jaar secretaris en 3 jaar voorzitter) en Hans Hondeman (na 9 jaar penningmeester) op. Het Dagelijks Bestuur wordt gecompleteerd door Martijn Aaij, die is aangebleven als secretaris.

Een belangrijke doelstelling voor het bestuur is om het ledenaantal van de tennisvereniging de komende tijd verder te laten groeien. De vorig jaar uitgevoerde vernieuwing van de vier kunstgrasbanen en herinrichting van het park, vormt daarvoor een goede basis.
Heeft u en/of uw kind interesse ? Kijk voor meer informatie over lidmaatschap en lesmogelijkheden op de site bij Lidmaatschap en Tennislessen

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

UITNODIGING voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

van LTC BEEM-STAR van DINSDAG 6 MAART 2018 aanvang 20.00 uur

Beste leden van LTC Beem-Star,
Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van bovenstaande ALV van onze tennisvereniging. De jaarvergadering wordt als altijd gehouden in het clubgebouw aan de Insulindeweg 10-A te Middenbeemster. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur stipt.

DE AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen van de ALV van 8 maart 2017
 4. Jaarverslag(en) 2017
 5. Financieel jaarverslag 2017 en Begroting 2018
 6. Verslag van de kascommissie / dechargeren penningmeester / benoeming nieuwe kascommissie
 7. Vaststelling contributie en entreegeld
 8. Verkiezing van bestuursleden (zie bijlage met kandidaatstellingen en verdeling functies)
 9. Verkiezing voorzitter van het bestuur
 10. Wvttk/rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

De notulen van de ALV van 8 maart 2017 met de daarbij behorende bijlagen, alsmede de Balans 2017 en de Begroting 2018 van de penningmeester zijn inmiddels geplaatst op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website van de vereniging www.ltcbeemstar.nl

Tileman van den Heuvel - voorzitter | Martijn Aaij - secretaris | Hans Hondeman - penningmeester

Middenbeemster, 18 februari 2018.

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Beste leden van Beemstar,

Vanaf heden kunnen jullie je weer inschrijven voor de 

WINTER-RECREATIE-COMPETITIE

We starten op dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november.
8 weken en de kerstvakantie niet.

De tweede ronde van 8 weken starten we op dinsdag 9 januari en donderdag 11 januari . 

Er wordt een indeling gemaakt en je speelt een uur.

Er kan alleen worden opgegeven via mail.  

Vanaf heden kan je je inschrijven bij:

recreatiecommissie@ltcbeemstar.nl

Graag bij de aanmelding vermelden of je dinsdag en/of donderdag wilt spelen met je naam en telefoonnummer.

De inschrijving sluit 15 oktober want dan gaan wij de indeling maken.
Zodra de indeling bekend is krijg je een berichtje.

Wij zeggen enthousiast TOT ZIENS.

Marion en Annelies van de recreatiecommissie.
 

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon