Nieuws

 Je kunt dit overzicht ook als PDF downloaden.

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Hallo Beemstar tennis liefhebbers/sters,

Het voorjaar komt er aan en het onderhoud aan ons park ook, de Gemeente heeft ons verlost van de overlast van de bomen langs de Rijperweg, waar we erg blij mee zijn. Binnen enkele weken word alles herbeplant met 4 bomen en verder lage / snelle kruipplantjes. Binnen twee jaar moet alles dan dichtgegroeid zijn.

Maar ook hier geld: niks voor niks. Beem-Star gaat deze strook zelf onkruid vrij houden  (dat was de deal). Wat zoeken wij dus? Een schoffel ploeg bestaande uit dames en heren die eens wat anders willen doen voor de club.

Wat is de insteek? De gemeente helpt ons op weg met hoe het werk zo kort mogelijk te houden en vooral  beheersbaar. Om de 14 dagen gaan de vrijwilligers de strook bewerken. Twee aan de ene kant, twee aan de andere kant en werken zo naar elkaar toe. Alles bij elkaar gaat dit binnen een uurtje lukken. Dat valt mee toch?! we starten 09.30. Op die manier is iedereen weer ruim voor 12.00 uur thuis

De bedoeling is om dit samen te laten vallen met de ploeg onderhoud banen. Op die manier is er een lekker koppeltje en drinken we na afloop gezellig een bakkie koffie met zijn allen.

Wie hebben we op dit moment voor de schoffelploeg? Jan Oele, Johan Meijering, Cor Bakker en ..., ja daar zijn we naar op zoek. Het zou mooi zijn als er ook eens wat vrouwen bij zouden komen. Is weer eens wat anders.

Lijkt het je wat of heb je nog vragen bel dan even naar Hans (0681140341). Dan geef ik je naam door aan Hanna en vervalt je kantinedienst.

Groeten,

Hans

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Beste leden en (ouders van) jeugdleden van LTC Beemstar,

Op dinsdag 14 en donderdag 16 maart a.s. kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur in de kantine de nieuwe ledenpasjes opgehaald worden. Op deze avonden worden meteen de 2 kantinediensten ingepland voor de senioren leden.

Bij het uitzoeken van de nieuwe kantinediensten moet er rekening mee gehouden worden dat voor de najaarscompetitie de thuis wedstrijden nog niet bekend zijn.

Als je een van deze diensten uitzoekt, houd er dan rekening mee dat als er geen thuis wedstrijd is op deze datum, je hiervoor een andere dienst krijgt toegewezen.

Ook willen wij jullie herinneren aan de test voor onze Drank- en Horecavergunning van de gemeente. Iedereen die achter de bar staat moet weten hoe je in sportkantines verantwoord alcohol schenkt. NOC-NSF heeft daarvoor een testje ontwikkeld, dat ALLE mensen die achter de bar staan gedaan moeten hebben.

Het is niet moeilijk en ook niet vervelend, zelfs wel grappig als je sommige filmpjes bekijkt. Het kost, afhankelijk van hoe grondig je het doet, ongeveer 20 tot hooguit 30 minuten van je tijd. Gelieve bij het invullen van de de test bij de vraag "E-mailadres barverantwoordelijke" het e-mailadres "kantinebeheer@ltcbeemstar.nl" te vermelden en bij de vraag "Naam barverantwoordelijke" de naam "J.N.M. Velzeboer" te vermelden. Bij "Aangesloten bij welke bond" kies hier voor KNLTB. De vereniging krijgt bericht als jij de test hebt afgelegd en moet zorgen dat alle leden die kantinedienst draaien de test doen.

Wij stellen jullie op de pasjesavonden in de gelegenheid om  de test af te leggen.

Met vriendelijke groet,


Kantinecommissie en ledenadministratie

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter
Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

UITNODIGING voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
van LTC BEEM-STAR van WOENSDAG 8 MAART 2017 aanvang 20.00 uur

Beste leden van LTC Beem-Star,

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van bovenstaande ALV van onze tennisvereniging. De jaarvergadering wordt als altijd gehouden in het clubgebouw aan de Insulindeweg 10-A te Middenbeemster. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur stipt.

DE AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen van de ALV van 9 maart 2016
 4. Jaarverslag(en) 2016
 5. Financieel jaarverslag 2016 en Begroting 2017
 6. Verslag van de kascommissie / dechargeren penningmeester / benoeming nieuwe kascommissie
 7. Vaststelling contributie en entreegeld
 8. Verkiezing van de bestuurs-/commissieleden (zie bijlage)
 9. Ledenwerving /-behoud
 10. Wvttk/rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

PAUZE (ca. 10 min.)

 • Lezing / korte presentatie door een (gast)spreker.

De notulen van de ALV van 9 maart 2016 met de daarbij behorende bijlagen, alsmede de Balans 2016 en de Begroting 2017 van de penningmeester zijn inmiddels geplaatst op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website van de vereniging www.ltcbeemstar.nl.

Tileman van den Heuvel, voorzitter
Martijn Aaij, secretaris
Hans Hondeman, penningmeester

Middenbeemster, 20 februari 2017.

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon