Nieuws

De materiaalcommissie heeft op zaterdag 16 juni de 1e nieuwe bank gebouwd !

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Geachte leden,

De vereniging is voornemens een AED aan te schaffen.

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator die toegepast kan worden op personen die worden getroffen door een plotselinge hartstilstand. Naast reanimatie wordt de AED gebruikt om een stroomstoot toe te dienen die het hart moet stimuleren op gang te komen. Het apparaat heeft meerdere keren zijn dienst bewezen en wordt steeds meer op sportaccommodaties, winkelcentrums en op vele andere plaatsen in de maatschappij aangetroffen. Het bestuur van Beem-Star ziet het als een zorgplicht naar haar leden om een AED aan te schaffen, in de hoop deze nooit te hoeven gebruiken.

Om het apparaat te mogen bedienen is een opleiding nodig. Inmiddels is bekend dat een aantal leden, via hun werkgever en of EHBO en BHV verenigingen, in het bezit zijn van een diploma om het apparaat te kunnen en mogen bedienen. Om die reden vindt het bestuur het verantwoord om binnenkort een apparaat aan te schaffen en in het clubhuis te installeren.

Middels dit bericht willen wij inventariseren hoeveel en welke leden reeds in het bezit zijn van een diploma om de AED te mogen bedienen. Tevens willen we inventariseren hoeveel leden interesse hebben om een AED diploma te volgen. Mogelijk dat de vereniging zelfstandig opleidingen kan organiseren of aansluiting zoeken met de plaatselijke EHBO vereniging.

Het bestuur verzoekt leden die geïnteresseerd zijn, of in het bezit zijn van een AED diploma, onderstaand formulier in te vullen en in het clubhuis achter te laten (onder deur bestuurskamer schuiven, of inzenden via Postbus 21, 1462 ZG, Middenbeemster.

Naam:
Geboorte datum:
Is in bezit van AED diploma en volgt herhalingstrainingen: J / N
Is geïnteresseerd via de vereniging een AED opleiding te volgen: J / N

Eventuele opmerkingen:
 

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon