Nieuws

Beem-Star lid GertJan Metselaar heeft ervoor gezorgd dat de oefenkooi werd voorzien van een tennis rebounder.

Hier is hij  bezig met het opbouwen en plaatsen.

 

 

                

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Weer of geen weer, de wintercompetitie gaat door

 

                

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Dirk M. en Hans R. druk doende met herstel schade nieuwjaarsnacht.

               

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Geachte leden,

Het bestuur heeft vragen ontvangen over het gebruik van de lesbaan. In deze email informeren wij u over de standaard afspraak die voor de lesbaan geldt alsmede de uitzondering die wij voor het winterseizoen 2014 / 2015 hierop hebben gemaakt en hoe deze tot stand is gekomen.

Ten aanzien van het gebruik van de lesbaan gelden de volgende standaard regels:
Baan 3 staat permanent ter beschikking als lesbaan. Indien er op enig moment geen lessen worden gegeven staat het leden vrij om op baan 3 (vrij) te spelen. Dit op voorwaarde dat zodra de tennisleraar met lessen wil beginnen de baan per direct wordt vrijgegegeven. Daarnaast geldt dat de tennisleraar, indien banen leeg staan, een extra lesbaan kan/mag gebruiken. Dit op voorwaarde dat op het moment dat leden gebruik willen maken van de extra lesbaan deze per direct door de leraar wordt vrijgegeven.

Afspraken voor het winterseizoen 2014 / 2015:
Van bovenstaande standaard regel kan, onder bijzondere omstandigheden, worden afgeweken. Het bestuur deelt u hierbij mee dat dit, voor de periode vanaf 1 oktober 2014 tot 1 maart 2015, het geval is. Wij hebben gemeend om de volgende reden af te wijken van de standaard regel. De recreatiecommissie heeft ivm de vele inschrijvingen voor de winterrecreatiecompetitie op dinsdagavond verzocht om op die avond 4 ipv 3 banen ter beschikking te hebben. Tennisschool De Kloek heeft veel moeite gedaan om de dinsdagavond vrij te houden. Dit is uiteindelijk gelukt met als enige consequentie dat, om aan alle les inschrijvingen te kunnen voldoen, op de maandagavond van 20.45 tot 22.15 op baan 4 les wordt gegeven.

Het bestuur heeft na zorgvuldige afweging, waarbij gekeken is naar de belangen van alle partijen,  besloten om voor het winterseizoen 2014 / 2015 een uitzondering te maken op de standaard regel en daarmee aan de verzoeken van zowel de recreatiecommissie als Tennisschool De Kloek te voldoen.

Wij bieden onze excuses aan voor het feit dat wij dit bericht niet eerder hebben verspreid en vragen om uw begrip voor deze tijdelijke situatie. Met ingang van het komende zomerseizoen zal, zonder tegenbericht,  een en ander weer volgens de standaard regel verlopen.  

Voorts delen wij mee dat a.s. vrijdag de laatste najaarscompetitie op het park wordt gespeeld. Vanaf volgende week zijn op de vrijdagavonden weer drie banen beschikbaar om vrij te spelen.

Met vriendelijke groet,

 

Secretaris en Penningmeester L.T.C. Beem-Star                          

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Aankomende vrijdag 15 augustus zal er vanaf het begin van de middag (precieze tijdstip volgt nog) getennist worden door onze jongste jeugd. Er zal in diverse categorieën gestreden worden om de prijzen. 's Avonds is er eten en worden er spelletjes gespeeld. Daarna wordt er door een deel van de kids in tentjes gekampeerd. Na een ontbijt op de zaterdag worden de kinderen weer opgehaald. 

Uiteraard gaat het evenement alleen door bij goed weer. 

De jeugdcomissie  

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon