Nieuws

Beste leden en (ouders van) jeugdleden van LTC Beemstar,

Op dinsdag 14 en donderdag 16 maart a.s. kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur in de kantine de nieuwe ledenpasjes opgehaald worden. Op deze avonden worden meteen de 2 kantinediensten ingepland voor de senioren leden.

Bij het uitzoeken van de nieuwe kantinediensten moet er rekening mee gehouden worden dat voor de najaarscompetitie de thuis wedstrijden nog niet bekend zijn.

Als je een van deze diensten uitzoekt, houd er dan rekening mee dat als er geen thuis wedstrijd is op deze datum, je hiervoor een andere dienst krijgt toegewezen.

Ook willen wij jullie herinneren aan de test voor onze Drank- en Horecavergunning van de gemeente. Iedereen die achter de bar staat moet weten hoe je in sportkantines verantwoord alcohol schenkt. NOC-NSF heeft daarvoor een testje ontwikkeld, dat ALLE mensen die achter de bar staan gedaan moeten hebben.

Het is niet moeilijk en ook niet vervelend, zelfs wel grappig als je sommige filmpjes bekijkt. Het kost, afhankelijk van hoe grondig je het doet, ongeveer 20 tot hooguit 30 minuten van je tijd. Gelieve bij het invullen van de de test bij de vraag "E-mailadres barverantwoordelijke" het e-mailadres "kantinebeheer@ltcbeemstar.nl" te vermelden en bij de vraag "Naam barverantwoordelijke" de naam "J.N.M. Velzeboer" te vermelden. Bij "Aangesloten bij welke bond" kies hier voor KNLTB. De vereniging krijgt bericht als jij de test hebt afgelegd en moet zorgen dat alle leden die kantinedienst draaien de test doen.

Wij stellen jullie op de pasjesavonden in de gelegenheid om  de test af te leggen.

Met vriendelijke groet,


Kantinecommissie en ledenadministratie

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter
Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

UITNODIGING voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
van LTC BEEM-STAR van WOENSDAG 8 MAART 2017 aanvang 20.00 uur

Beste leden van LTC Beem-Star,

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van bovenstaande ALV van onze tennisvereniging. De jaarvergadering wordt als altijd gehouden in het clubgebouw aan de Insulindeweg 10-A te Middenbeemster. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur stipt.

DE AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen van de ALV van 9 maart 2016
 4. Jaarverslag(en) 2016
 5. Financieel jaarverslag 2016 en Begroting 2017
 6. Verslag van de kascommissie / dechargeren penningmeester / benoeming nieuwe kascommissie
 7. Vaststelling contributie en entreegeld
 8. Verkiezing van de bestuurs-/commissieleden (zie bijlage)
 9. Ledenwerving /-behoud
 10. Wvttk/rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

PAUZE (ca. 10 min.)

 • Lezing / korte presentatie door een (gast)spreker.

De notulen van de ALV van 9 maart 2016 met de daarbij behorende bijlagen, alsmede de Balans 2016 en de Begroting 2017 van de penningmeester zijn inmiddels geplaatst op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website van de vereniging www.ltcbeemstar.nl.

Tileman van den Heuvel, voorzitter
Martijn Aaij, secretaris
Hans Hondeman, penningmeester

Middenbeemster, 20 februari 2017.

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Het artikel "Renovatie Beem-Star moet vandalisme verminderen" is te lezen op de website van het Noordhollands Dagblad.

 

 

 

 

 

 

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Beste Beem-Star leden,

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2017 is door de KNLTB geopend!

Graag ontvangen wij jullie  inschrijvingen uiterlijk vrijdag 7 december via de mail, zodat wij de opgaves kunnen checken en ze kunnen verwerken voor de sluitingsdatum. Als je een team opgeeft, vermeldt dan naast de gewenste competitievorm alsjeblieft de namen en bondsnummers van de spelers en geef aan wie aanvoerder is.

Informatie
Hieronder vind je de speeldata en de mogelijke competitie vormen. Ook zijn er 3 nieuwe competitievormen door de KNLTB gelanceerd voor dit seizoen. Wij kiezen er dit voorjaar voor om het compact spelen (beslissend punt spelen op 40-40 en geen 3e set maar altijd een supertiebreak ) niet in te voeren bij onze club.

> Data KNLTB competitie voorjaar 2017
Competitieaanbod Noord-Holland Noord
> Nieuwe competitievormen


We zien de aanmeldingen voor de eerste competitie van volgend jaar graag verschijnen!

Met vriendelijke groeten, 

De Wedstrijdcommissie 

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon