Introducees

Allereerst de letterlijke tekst van Artikel 14 uit het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14.

Het is niet-leden niet toegestaan van de tennisbanen gebruik te maken. Ieder lid mag echter in zijn/haar gezelschap onder door het bestuur te bepalen voorwaarden in incidentele gevallen (maximaal 3 maal per jaar) een of twee niet-leden als introducee op de tennisbanen toelaten.

Voordat met tennisspelen wordt begonnen, dient het lid de introducee(s) in te schrijven in het daarvoor bestemde - in het clubgebouw aanwezige - register met vermelding van:

- naam en woonplaats van de introducee(s)

- naam, adres en woonplaats van het betreffende lid

datum en uur van spelaanvang.

De onder de voorwaarden opgenomen kosten komen voor rekening van het lid dat de introductie verzorgt. Ook de voorwaarden “liggen” in het clubgebouw voor ieder lid ter inzage.

Het dagelijks toezicht op het gebruik van de banen door introducee(s) houdt de kanti-necommissie, als bedoeld in art. 36.

Concreet betekent dit dus dat ieder lid driemaal per jaar één of twee introducees kan uitnodigen. Noteren op het blaadje naast het afschrijfbord, € 2,50 per introducee per keer betalen aan degene die bardienst heeft. Dit bedrag wordt door hem/haar in de kassa gestort.

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon