De commissie onderhoud zorgt ervoor dat het park en de gebouwen van Beem-Star net zo in conditie blijven als haar leden.

 

De leden van de commissie zijn:  

Hans Roet - vz                            06-81140341

Johan van Baarsen                    06-30610168

 

Waar houdt de commissie zich zoal mee bezig?

Kantine en verlichting: controle op lampen, sloten, schilderwerk, vloeren en staat van onderhoud, melden van investeringen.
Beplanting/tegelwerk: controle plantenbakken en planten welke niet tot de verantwoordelijkheid behoren van de gemeente, tegelwerk. Verrichten van onderhoudswerk, doen van voorstellen voor vervangingen/veranderingen/investeringen.

Onderhoud van de banen en het complex in de breedste zin. Rapporteren van gebreken, doen van reparaties, doen van voorstellen ter vernieuwing/vervanging/investeringen, contact onderhouden met Edelgras i.v.m. groot onderhoud, onkruidbestrijding.

Aandachtsgebied banen en hekwerk. Ophangen/verwijderen winddoeken, controle hekwerk, voorstellen doen voor vervanging, vernieuwing, investeringen, maken van begroting/jaarverslag/onderhoudsplanning. Onderhouden van contacten met bestuur en leveranciers.

 

Mail voor vragen via het contactformulier.   (Verzenden aan: Onderhoudcommissie)

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon